Enquete

Verhoog de respons op uw enquete!

Het is van belang om een goede respons van uw online enquete te realiseren. Hieronder staan een aantal responsverhogende tips. Deze tips kunt u gebruiken tijdens het maken van uw enquete.

 

1. Maak een uitnodigingstekst

Om respondenten deel te laten nemen aan uw online enquete is het aan te raden om een uitnodigingstekst te maken. Houd deze uitnodigingstekst echter kort en aantrekkelijk. Vermeld hierin onder andere:


  • De doelstelling van het onderzoek
  • De lengte of duur van de enquete
  • Contactgegevens
  • Wat het de respondent oplevert; meer inzicht in een bepaald onderwerp, productverbetering, verhoging klanttevredenheid etc.
  • Spreek vooraf uw waardering uit aan de respondent voor deelname aan het onderzoek
  • Geef aan dat de antwoorden anoniem verwerkt worden (indien van toepassing)

 

2. Maak de uitnodiging persoonlijk

Maak de uitnodiging (indien mogelijk) zo persoonlijk mogelijk, bijvoorbeeld: ‘Geachte mevrouw Van den Berg,’ of ‘Beste sportliefhebber,’.

 

3. Maak de afzender bekend

Maak duidelijk van wie de uitnodiging afkomstig is. Om het persoonlijk te maken geeft u bij voorkeur uw voor- en achternaam. Bijvoorbeeld: Mark van den Burg I Next Talent

 

4. Kies het juiste moment van verzenden

Het is belangrijk om de uitnodiging op het juiste moment te verzenden. Uitnodigingen die aan het begin van een werkdag zijn verstuurd (bij voorkeur tussen 06:00 en 09:00 uur), is de respons aanzienlijk hoger en sneller. Als u aan studenten een uitnoding stuurt, doe dit dan niet tijdens tentamenperiodes als iedereen andere prioriteiten heeft. Houd bovendien rekening met vakantieperiodes.

 

5. Anonimiteit
Om de bereidheid van deelname van het onderzoek te verhogen kunt u aangeven (indien van toepassing) dat de gegevens anoniem gehouden worden.

 

6. Verzorgde vormgeving
De invulbereidheid kunt u verhogen door de online enquete er verzorgt uit te laten zien.

 

7. Stuur een herinnering bij non-respons

Indien de respondent de enquete nog niet heeft ingevuld of heeft afgerond kunt u een herinnering versturen. Over het algemeen stuurt u een herinnering 1 week na het versturen van de uitnodiging.

 

8. Overweeg incentives

Door incentives beschikbaar te stellen kunt u respondenten motiveren uw vragenlijst in te laten vullen. Zo kunt u respondenten belonen door een prijs te verloten onder de deelnemers van het onderzoek of kunt u hen belonen door na afloop een samenvatting van de resultaten van het onderzoek aan te bieden.