Consultancy

Ontdek talenten

Wat zijn de talenten van uw werknemers?

Talenten Scan

Start met Talent!

De beste organisaties weten dat de directe route naar individuele, team en organisatie verbeteringen begint bij een investering in de talenten van werknemers. De sleutel tot succes is het ontdekken van deze talenten en deze vervolgens ontwikkelen en benutten!

Werken vanuit je kracht

Veel mensen zijn er van overtuigd dat het wegwerken van tekortkomingen leidt tot de beste ontwikkeling en prestaties. Dit is een grote misvatting! We presteren en ontwikkelen ons namelijk het best als we ons richten op onze talenten en sterke punten. En als we onze sterkepunten inzetten, dan worden onze zwakke punten automatisch in de lift genomen.

Een werknemer die zijn talenten gebruikt is meer voldaan en effectief. Op het werk zijn deze werknemers zes keer meer productief! Het verder ontwikkelen en benutten van talenten verhoogt de bevlogenheid van de werknemer. De productiviteit gaat omhoog, werknemers worden minder snel ziek en blijven langer voor uw bedrijf werken, wat positieve gevolgen heeft voor de winstgevendheid van uw bedrijf.


Optimaal inzetten van talenten

Werknemers die vanuit hun talenten werken:

  • doen niets liever dan hetgeen ze aan het doen zijn
  • presteren beter
  • hebben veel plezier in hun activiteiten
  • zijn creatiever
  • ervaren betere interacties met collega’s en klanten

Unieke Talententest

Met de Next Talent Talententest brengt u in detail de unieke talenten van uw werknemers in kaart. Dit is de eerste stap van The Next Talent Road. Met dit nieuwe inzicht kunnen werknemers zich enerzijds gerichter persoonlijk ontwikkelen. Anderzijds is de werkgever gerichter in staat zijn werknemers vanuit hun kracht te laten werken en het werk efficiënter te verdelen. Werknemers laten werken vanuit hun talenten leidt tot meer plezier en betere prestaties op individueel-, team- en organisatieniveau.