Consultancy

The great manager

Belemmert de leiderschap in uw organisatie de ontplooiing van de talenten van uw werknemers?

Leiderschap Scan

Leiderschap

Leiderschap is cruciaal voor de volledige ontplooiing van de talenten in uw organisatie. Als leidingsgevende is het in eerste instantie noodzakelijk te weten welke talenten u in huis heeft. Hierdoor kunt u het werk onder uw mensen op een dermate manier verdelen dat een ieder vanuit zijn kracht kan werken.

Daarnaast zorgt leiderschap ervoor of talenten zich wel of niet manifesteren binnen uw organisatie. Zo kan slecht leiderschap ervoor zorgen dat de voorgaande drie stappen van de Next Talent Road teniet worden gedaan. De juiste manager laat alles werken en een slechte manager is een sta in de weg en zal alles laten falen. Het aannemen van de juiste manager met de juiste leiderschapsstijl is daarmee één van de belangrijkste keuzes die een bedrijf maakt.

Next Talent Leadership Scan (Transformationeel leiderschap)

Onafhankelijke wetenschappelijke studies bewijzen keer op keer dat transformationeel leiderschap tot de beste resultaten leidt. Het zorgt voor extra inspanning bij uw werknemers, een hogere effectiviteit en meer tevredenheid over de leiderschap binnen uw organisatie. Als transformationeel leiderschap optimaal wordt toegepast in uw organisatie dan zal dit resulteren tot het hoogste niveau van productiviteit, innovatie en winstprestaties. De Next Talent Leadership Scan geeft de leiders in uw organisatie feedback in de mate zij transformationeel leiderschap toepassen. Tevens geeft het de leiders en managers feedback over hoe zij hun leiderschapsstijl verder kunt ontwikkelen zodat de resultaten binnen de organisatie door een optimaal leiderschap zullen verbeteren.


Next Talent Personality Scan (Myers Briggs)

Het is tevens van essentieel belang dat u de juiste knoppen weet te gebruiken van uw mensen en dat u zich bewust bent van uw eigen voorkeuren en gedrag. Binnen bedrijven en organisaties wordt vaak veel te weinig gekeken naar gedragsstijlen van mensen. Mensen worden daardoor vaak op de verkeerde manier aangesproken op hun gedrag. Dat werk averechts. Als je weet wat de mentale voorkeuren en allergieën zijn van je mensen, dan kun je hun effectiviteit ongelooflijk opvoeren.


Talenten Scan