Consultancy

Naar een excellente en bevlogen organisatie!

Elke organisatie heeft de keuze arbeidsomstandigheden te creëren die ofwel aantrekkelijk of ofwel bitter zijn voor werknemers. Bij de ene organisatie zullen de medewerkers er daardoor traag, verslagen en uitgeput uitzien. Terwijl bij de andere organisatie de medewerkers juist enthousiast zijn, vol energie zitten en de bedrijfsruimtes zich vullen met grapjes en gelach. Next Talent biedt uw organisatie tools die u helpen een excellente en bevlogen organisatie te worden!

Next Talent Consultancy

The Next Talent Road

Organisaties die starten bij het ontdekken van persoonlijke talenten – gevolgd door het ontwikkelen van toepasselijke kennis en vaardigheden – behalen een hoger rendement. Echter, in uw organisatie kan nog zoveel talent beschikbaar zijn. De talenten van uw werknemers kunnen zich alleen optimaal manifesteren als zij zich thuis voelen (the right fit) en juist aangestuurd worden (great manager). Ontbreekt één van deze zaken, dan zullen de talenten in uw organisatie niet optimaal benut worden en zal uw organisatie niet optimaal functioneren.

Wanneer u de u de talenten van uw werknemers juist in kaart heeft gebracht, zij zich thuis voelen in de organisatie zij door de leidinggevende juist worden aangestuurd, dan zal dit leiden tot meer bevlogenheid van uw werknemers, wat vervolgens leidt tot meer bevlogenheid van uw klanten en uiteindelijk leidt tot groei van uw organisatie!

De hier onderstaande Next Talent Road laat stap voor stap zien hoe meer groei bereikt kan worden. Ook staan de diensten (scans) die Next Talent aanbiedt per stap weergegeven.

De Next Talent Scans

Met behulp van de Next Talent Road kunt u uw organisatie stap voor stap transformeren naar een excellente en bevlogen organisatie. De scans uit de Next Talent Road stellen uw organisatie in staat te groeien en de scans geven antwoord op de volgende vragen:


  • wat zijn de talenten van uw werknemers?
  • passen sollicitanten / werknemers in uw organisatie?
  • belemmert de leiderschap in uw organisatie de ontplooiing van de talenten van uw werknemers?
  • bevordert de leiderschap in uw organisatie de ontplooiing van de talenten van uw werknemers?
  • hoe bevlogen zijn uw werknemers?
  • hoe bevlogen zijn uw klanten?