Branches

Moderniseer uw gemeente!

In deze tijden wordt er veel gevraagd van gemeenten en haar medewerkers. Veel gemeenten zijn aan veranderingen onderhevig wat o.a. tot uitdrukking komt door een toenemend aantal fusies en bezuinigingen. En dat alles in een zeer uitdagende werkomgeving: de maatschappij. Goed meten is in dit proces onmisbaar! SUR-V.com kan gemeenten daar goed bij helpen en het is niet voor niets dat steeds meer gemeenten de weg naar SUR-V.com weten te vinden.


Veelvoorkomende toepassingen van overheidsorganen

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Intern klantenonderzoek
Imago onderzoek Evaluatie vanuit inwoners
Inschrijfformulier voor personeelsuitjes  
Voorbeeldvragenlijsten

SUR-V.com beschikt over diverse voorbeeldvragenlijsten vanuit deze branche