Branches

Onderwijs

Waar sta je als onderwijsinstelling voor en waar doe je aan mee? Onderwijsinstellingen gaan zich meer en meer profileren. Onderscheidend vermogen wordt belangrijker. Omdat de samenleving mondiger wordt en meer eisen stelt aan onderwijsinstellingen én omdat het aantal leerlingen de komende jaren daalt. Leerlingen (en ouders) maken bewustere keuzes en onderwijsinstellingen moeten laten zien waar ze voor staan en wat voor onderwijs ze aanbieden. Zowel voor leerlingen als docenten. Onderwijsinstellingen op ieder onderwijsniveau (PO, VO, MBO, HBO en WO) kan gebruik maken van SUR-V.com.
Veelvoorkomende toepassingen in het onderwijs

Docentenevaluaties Imago onderzoek
Medewerkerstevredenheidsonderzoek Inschrijfformulieren voor onderwijsuitjes
Het meten van bevlogenheid van docenten Behoefteonderzoek leerlingen
Inventariseren van contactgegevens  
Voorbeeldvragenlijsten:

SUR-V.com beschikt over diverse voorbeeldvragenlijsten vanuit deze branche